[ჯтм] Executeur
[ჯтм]Leader Channel
[ჯтм] Moderator Channel
╋━━━━━━━◥◣◆◢◤━━━━━━━╋
◥◣ ◢◤ ━
◥◣ ◢◤ ▌ ∏∏
◢◤ ◥◣
◢◤ ◥◣
╋━━━━━━━◥◣◆◢◤━━━━━━━╋
Lobby
→ [ჯтм]🔼 Executeur🔼 ←
#1 Vocal [ჯтм]🎤
Alliance
#1 Vocal Alliance
#2 Vocal Alliance
#3 ↪PRIME 🎤
[UИŚ] SilverstarUNS
[UИŚ] Zeph
[ჯтм] Argonaute / ĐΣΛĐ_OR_ĿIFΣツ
[ჯтм] freeze1
[ჯтм] NEBU
[ჯтм] rossignol/jurasix
[ჯтм] YOURE
[UИŚ] Ano
[UИŚ] DidjouilleUИŚ
[UИŚ] Full
[UИŚ] kirito UNS
[UИŚ] Overslash
[UИŚ] Radical
[UИŚ] Sarrazin
[UИŚ] TT.
[So1] Recto
#4 ↪Mindfire
#5 ↪FARM
╋━━━━━━━◥◣◆◢◤━━━━━━━╋
★★ 😴 Absent 1h+ ★★
[So1] Hardcore
╋━━━━━━━◥◣◆◢◤━━━━━━━╋